บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยการลงทุนส่วนบุคคลในภาคอสังหาริมทรัพย์ผู้บุกเบิกโครงการ
ร่วมลงทุนภาพอสังหาริมทรัพย์ ในนาม PRIVATE EQUITY REAL ESTATE: PERE
แห่งแรกในประเทศไทย

อ่านต่อ...

นวัตกรรมการลงทุนรูปแบบล่าสุดอันเป็นเอกลักษณ์ของ ECG-RESEARCH ที่มี
มาตรฐานการบริการเดียวกับ PRIVATE EQUITY REAL ESTATE: PERE ในระดับ
สากล ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ... 

ECG-RESEARCH ภูมิใจนำเสนอโครงการร่วมลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ (Private Equity Real Estate Funding) โครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ ECG-PEREF: Sukhumvit Nai Ruea ตั้งอยู่ที่ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ...

Go to top